Egzemplarze obowiązkowe

Czym jest egzemplarz obowiązkowy?

To rodzaj podatku nałożonego na wydawców w postaci obowiązku nieodpłatnego dostarczania 17 egzemplarzy z nakładu każdego tytułu do określonych bibliotek. Regulują to ustawa z dnia 7 listopada 1996 r. o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych, (Dz.U.1996.152.722 z dnia 23 grudnia 1996 r.), oraz rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 6 marca 1997 r. w sprawie wykazu bibliotek uprawnionych do otrzymywania egzemplarzy obowiązkowych poszczególnych rodzajów publikacji oraz zasad i trybu ich przekazywania).

Czy 17 egzemplarzy to dużo czy mało?

Rzut oka na to jak wygląda ten obowiązek na świecie pozwala się zorientować, że Polska jest światowym liderem w wymaganiu tego rodzaju daniny. (źródło, grudzień 2017, dostęp [2018-03-26]).

Egzemplarz obowiązkowy na świecie
Egzemplarz obowiązkowy na świecie (im ciemniejszy odcień niebieskiego, tym wyższa liczba egzemplarzy obowiązkowych)
Egzemplarz obowiązkowy na świecie
Egzemplarz obowiązkowy na świecie w liczbach

Czy jest to bolesny obowiązek dla wydawcy?

Zależy to od nakładu i ceny jednostkowej produkcji jednego egzemplarza. Dla małych, niszowych wydawców jest to obowiązek wyjątkowo dokuczliwy, gdyż przy bardzo niskich nakładach zdarza się, że koszt produkcji jednego egzemplarza przekracza znacznie cenę wydrukowaną na okładce. W związku z tym obowiązek ten nałożony na wydawców ma niekorzystny wpływ na biblioróżnorodność.