CELE ŚWIADOMYCH WYDAWCÓW

Świadomi Wydawcy to:

  • ochrona i promocja biblioróżnorodności w duchu KONWENCJI W SPRAWIE OCHRONY I PROMOWANIA RÓŻNORODNOŚCI FORM WYRAZU KULTUROWEGO UNESCO (2005).
  • propagowanie idei „Kupuj świadomie” w odniesieniu do książki
  • działanie na rzecz niezależnych wydawców, tj. tych, którzy kierują się wolnością i autonomią w projektowaniu własnej polityki wydawniczej nie przedkładając nad nie celu ekonomicznego
  • działanie na rzecz współpracy pomiędzy wszystkimi podmiotami, sprzyjającymi dobrej książce i biblioróżnorodności (autorzy, księgarnie, biblioteki)
  • wspieranie w skali mikro i makro projektu ustawy o jednolitej cenie książki.
  • forum wymiany myśli, pomysłów, miejsce do debaty na temat rynku książki i czytelnictwa.